Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου αποτελεί ένα πολύ

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο κτίσμα του κάστρου και μία πολύ χαρακτηριστική εικόνα αυτού. Χτισμένη το 1703 με αρχιτεκτονικές επιρροές του Βυζαντίου και των Φράγκων, από το αψιδωτό της τρίγωνο παρατηρεί ενδελεχώς τη θάλασσα για να προσφέρει προστασία και ασφάλεια σε κάθε θαλασσόλυκο. Μετά την απελευθέρωση της πόλης, η εκκλησία αυτή είχε το ρόλο του σχολείου όπου πολλοί κάτοικοι, μεταξύ τους και ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, έλαβαν τους πρώτους καρπούς της μόρφωσής τους. 

The church of Saint Nick is a very distinctive building of the castle. It was built in 1703 and the architectural influences were by the Byzantine and the Frank era. Saint Nick in Greece is the guardian of every mariner, something that explains the position of the church, so as to have the sea inside its field of vision. After the delivery of the town, this church was used as a school where many residents of the castle were taught their first elementary classes. Among the students was also the great poet of Monemvasia Giannis Ritsos.